Нові фото з полів сезону 2017 (Оновлено)

Як правильно вирощувати картоплю

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

выращивать картофельНезважаючи на загальноприйняту думку, вирощування картоплі є дуже складним процесом, в якому слід враховувати безліч різних чинників, нюансів і особливостей. Звичайно, щоб картопля добре росла, необхідні відповідні умови, тобто сприятлива погода, плідний грунт, якісний насіннєвий матеріал. Але, крім зазначених факторів, для збільшення рівня врожайності, слід також дотримуватися загальноприйнятих правил і рекомендаціями відносно підготовки до посадки картоплі, глибини посадки, схеми посадки картоплі і так далі. Нижче наведені ключові рекомендації, які допоможуть виростити максимально якісний і великий урожай.

Розвиток хвороби картоплі під час зберігання

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

семенной картофельУрожайність та товарність картоплі, а також інтенсивність розвитку захворювань бульб при зберіганні знаходяться в прямій залежності від ступеня прояву хвороб картоплі в період вегетації. Заходи, що знижують розвиток хвороб упродовж вегетаційного періоду, дозволяють отримати більшу кількість здорових бульб з мінімальною сприйнятливістю до збудників хвороб картоплі та розвитку їх у період зберігання. Перспективним агроприйомом при вирощуванні картоплі є застосування мікробних препаратів. При обробці насіннєвих бульб картоплі біопрепаратами відбувається корекція мікробних угруповань на поверхні кореня рослини і в прикореневій зоні ґрунту, що сприяє обмеженню домінування фітопатогенів і впливає на ріст та розвиток рослин.

Виродження картоплі – ворог картоплярства

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

купить семенной картофельОднією з основних проблем насінництва картоплі є так зване виродження (дегенерація) культури, коли з кожною новою репродукцією картоплі знижується її продуктивність, змінюються морфологічні та фізіолого-біохімічні показники. Швидкість та ступінь погіршення продуктивних якостей залежить, перш за все, від грунтово-кліматичних умов зони вирощування картоплі і, особливо, від розповсюдження в них вірусних хвороб картоплі, кільцевої та сухої гнилизни, чорної ніжки, фітофторозу та ін. Існують теорії, які по-різному пояснюють причини виродження картоплі (екологічна, температурна, вірусна, імунна, генетична, теорія токсинів та фізіологічного старіння) і передбачаючи різні шляхи боротьби з ними.

Вплив погодних умов на хвороби картоплі

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

картопляКартопля є однією із основних продовольчих культур в Україні. Недобір урожаю від вірусних хвороб може коливатися у різних районах і в різні роки від кількох відсотків до повної загибелі рослин залежно від ступеня і характеру ураження посадкового матеріалу, сорту картоплі, ґрунтово-кліматичних умов і агротехніки. Встановлено, що вирощування картоплі на ґрунтах важкого механічного складу в умовах низької вологості повітря і ґрунту призводить до зниження стійкості сортів картоплі до вірусних хвороб. Поширення вірусних хвороб, які переносяться комахами, залежить від умов, що визначають можливість існування тих чи інших переносників в певних еколого- географічних умовах, а також від чисельності їх у різні роки.

Ворог картоплі – золотиста картопляна нематода

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

золотистая нематодаКартоплярство є однією з провідних галузей сільськогосподарського виробництва України, де в розрахунку на душу населення виробляється 350—400 кг продукції (четвертий показник у світі після Голландії, Польщі та Республіки Білорусь). Висока споживча та технологічна цінність картоплі зумовлює високий попит на неї. Однак, в процесі вирощування картоплі наші овочівники стикаються із рядом глобальних проблем, однією з яких є пошкодження рослин шкідниками та хворобами картоплі. Рак картоплі — одне з найнебезпечніших захворювань, його збудником є гриб Synchytrium endobioticum Pers. Вперше спалахи хвороби спостерігали наприкінці минулого століття на території тодішньої Австро-Угорщини. З тих пір рак картоплі широко поширився в багатьох країнах Європи та на інші континенти.