Нові фото з полів сезону 2017 (Оновлено)

Тєг

Як захистити картоплю від кучерявої мозаїки

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

2Розвиток картоплярства відбувається вже століття. За цей період фермери дізнались, як можна боротись з багатьма хворобами картоплі і шкідниками. Однак, навіть на сьогоднішній день є велика вірогідність отримати недобір врожаю. Як правило, до цього призводить захворювання картоплі і невчасне втручання щодо локалізації хвороби і обробки картоплі. Однією із най розповсюджених хвороб картоплі є «Кучерява мозаїка». Збудником цієї хвороби є комплекс фітопатогенних вірусів: віруси К, М (осно­вні), віруси Б, X – менш значущі. Хвороба проявляється в період бутонізації та цвітіння. Часто зустрічається безсимптомна форма захворювання. В польових умовах віруси переносять лугові клопи та попелиця, а також контактно.

Вплив погодних умов на хвороби картоплі

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

картопляКартопля є однією із основних продовольчих культур в Україні. Недобір урожаю від вірусних хвороб може коливатися у різних районах і в різні роки від кількох відсотків до повної загибелі рослин залежно від ступеня і характеру ураження посадкового матеріалу, сорту картоплі, ґрунтово-кліматичних умов і агротехніки. Встановлено, що вирощування картоплі на ґрунтах важкого механічного складу в умовах низької вологості повітря і ґрунту призводить до зниження стійкості сортів картоплі до вірусних хвороб. Поширення вірусних хвороб, які переносяться комахами, залежить від умов, що визначають можливість існування тих чи інших переносників в певних еколого- географічних умовах, а також від чисельності їх у різні роки.

Ворог картоплі – золотиста картопляна нематода

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

золотистая нематодаКартоплярство є однією з провідних галузей сільськогосподарського виробництва України, де в розрахунку на душу населення виробляється 350—400 кг продукції (четвертий показник у світі після Голландії, Польщі та Республіки Білорусь). Висока споживча та технологічна цінність картоплі зумовлює високий попит на неї. Однак, в процесі вирощування картоплі наші овочівники стикаються із рядом глобальних проблем, однією з яких є пошкодження рослин шкідниками та хворобами картоплі. Рак картоплі — одне з найнебезпечніших захворювань, його збудником є гриб Synchytrium endobioticum Pers. Вперше спалахи хвороби спостерігали наприкінці минулого століття на території тодішньої Австро-Угорщини. З тих пір рак картоплі широко поширився в багатьох країнах Європи та на інші континенти.

Доцільність вирощування стійких сортів картоплі

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

выращивание картофеляКартопля має високий потенціал продуктивності, проте фактичний рівень урожайності бульб залежить від впливу багатьох чинників і факторів: технологічних умов вирощування картоплі (типу та родючості ґрунтів, застосовуваних технологій), кліматичних умов конкретного року, застосування органічних і мінеральних добрив та стимуляторів росту, внесення засобів захисту рослин проти шкідливих організмів. Однак, одним з основних напрямків отримання високої та стабільної врожайності картоплі є захист рослин від шкідників та хвороб упродовж вегетаційного періоду. Втрати врожаю від шкідливих організмів у середньому становлять 15-35%, а в окремих випадках при сильному ушкодженні шкідниками чи ураженні хворобами рослинигинуть.

Ворог картоплі – нематода (види та прояви)

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

goi1zc41leaЗ усіх видів парази­тичних організмів, які шкодять картоплі, картоп­ляні цистоутворюючі нематоди вважаються най­більш складним об’єктом для контролю чисель­ності. Цисти нематоди, зазвичай, поширюється з насіннєвим матеріалом, знаряддям обробітку ґрунту, поливними та дощовими водами, навіть із взуттям людини. Крихітка ґрунту, що налипла на бульбу, лопату чи чоботи, може нести цисту не­матоди, в який міститься від 100 до 500 личинок і яєць, котрі, розмножуючись у геометричній про­гресії, за кілька років зроблять присадибну ділянку непридатною для вирощування картоплі та інших пасльонових (томатів, перцю, баклажанів).Тривалий час радикальним протинематодним заходом вважали внесення гранульованих нематицидів та фуміганів, спектр яких весь час змінювався.