Нові фото з полів сезону 2017 (Оновлено)

Тєг

Розвиток хвороби картоплі під час зберігання

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

семенной картофельУрожайність та товарність картоплі, а також інтенсивність розвитку захворювань бульб при зберіганні знаходяться в прямій залежності від ступеня прояву хвороб картоплі в період вегетації. Заходи, що знижують розвиток хвороб упродовж вегетаційного періоду, дозволяють отримати більшу кількість здорових бульб з мінімальною сприйнятливістю до збудників хвороб картоплі та розвитку їх у період зберігання. Перспективним агроприйомом при вирощуванні картоплі є застосування мікробних препаратів. При обробці насіннєвих бульб картоплі біопрепаратами відбувається корекція мікробних угруповань на поверхні кореня рослини і в прикореневій зоні ґрунту, що сприяє обмеженню домінування фітопатогенів і впливає на ріст та розвиток рослин.

Вплив погодних умов на хвороби картоплі

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

картопляКартопля є однією із основних продовольчих культур в Україні. Недобір урожаю від вірусних хвороб може коливатися у різних районах і в різні роки від кількох відсотків до повної загибелі рослин залежно від ступеня і характеру ураження посадкового матеріалу, сорту картоплі, ґрунтово-кліматичних умов і агротехніки. Встановлено, що вирощування картоплі на ґрунтах важкого механічного складу в умовах низької вологості повітря і ґрунту призводить до зниження стійкості сортів картоплі до вірусних хвороб. Поширення вірусних хвороб, які переносяться комахами, залежить від умов, що визначають можливість існування тих чи інших переносників в певних еколого- географічних умовах, а також від чисельності їх у різні роки.

Різновид виробництва напівфабрикатів з картоплі

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Кулінарія

переработка картофеляПромислова переробка картоплі сьогодні має актуальне значення, оскільки вона дозволяє скоротити місткість овочесховищ і знизити транспортні перевезення. Враховуючи те, що один кілограм сушеної картоплі еквівалентний восьми кілограмам свіжої, економія у межах держави може бути надзвичайно істотною. При цьому ліквідуються втрати картоплі при зберіганні, більш повно зберігається харчова цінність картоплі, з’являється можливість збагачення продуктів вітамінами та іншими цінними компонентами, створюються умови для комплексної переробки сировини з повною утилізацією відходів і створення запасів продуктів з сортів картоплі на випадок неврожаю.

Доцільність вирощування стійких сортів картоплі

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

выращивание картофеляКартопля має високий потенціал продуктивності, проте фактичний рівень урожайності бульб залежить від впливу багатьох чинників і факторів: технологічних умов вирощування картоплі (типу та родючості ґрунтів, застосовуваних технологій), кліматичних умов конкретного року, застосування органічних і мінеральних добрив та стимуляторів росту, внесення засобів захисту рослин проти шкідливих організмів. Однак, одним з основних напрямків отримання високої та стабільної врожайності картоплі є захист рослин від шкідників та хвороб упродовж вегетаційного періоду. Втрати врожаю від шкідливих організмів у середньому становлять 15-35%, а в окремих випадках при сильному ушкодженні шкідниками чи ураженні хворобами рослинигинуть.

Чому вирощують нові сорти картоплі

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

1297854349_1На відміну від багатьох інших культур, картопля відзначається низькою конкурентоздатністю в агробіоценозах. Насадження її майже повністю перебувають від загрозою так званого «екологічного вибуху». Занадто швидке розмноження окремих видів шкодочинних організмів, наприклад фітофтори чи колорадського жука, якщо не вживати відповідних захисних заходів, може знищити практично весь урожай. На сучасному етапі розвитку картоплярства захист картоплі від шкідників і хвороб набуває стратегічного значення. В основі нової стратегії боротьби лежить інтегрована система захисту картоплі. В даній системі застосування хімічних засобів переважає над іншими заходами захисту картоплі, що викликає низку негативних наслідків: накопичення в бульбах, картоплинні, забруднення грунту, водних джерел, повітря. Це створює екологічну і соціальну небезпеку. Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є залучення у виробництво стійких сортів картоплі.