Нові фото з полів сезону 2017 (Оновлено)

Тєг

Вплив фітофторозу на картоплярство

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

180584Фітофтороз – найпоширеніше захворювання в усіх регіонах вирощування картоплі. Збудником хвороби є нижчий гриб Phytophthora infestans (Mont) de Bary. Патоген вирізняється вузькою філогенетичною спеціалізацією, і, крім картоплі, уражує томати, дещо слабше перець, баклажани та деякі інші рослини з родини пасльонових (Solanaceae). Головним джерелом первинної інфекції P. infestans є уражені бульби картоплі, які використовують як насіннєвий матеріал, та хворі бульби і рослинні рештки, які залишилися в полі після збирання. При цьому гриб зимує у вигляді міцелію. Повторне ураження здійснює спороношення гриба, яке вийшло на поверхню листка через продихи у вигляді розгалужених зооспорангієносців із зооспорангіями на кінцях.

Фітофтоз – головний ворог картоплі

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

163016У природних умовах збудник фітофторозу Phytophthora infestans (Mont.) de Bary існує у вигляді попу­ляції (суміші) фізіологічних рас та біотипів, що відрізняються одна від одної своїми паразитичними особ­ливостями, вірулентністю, триваліс­тю інкубаційного періоду, ступенем спороношення і т.д. За здатністю уражувати картоплю раси гриба поді­ляють на прості і складні. Прості раси уражують рослини без R-генів або з малою їх кількістю (раси 1; 2; 3 та інші), складні діють на рослини з великою кількістю R-генів. Сорт картоплі з R-генами чи їх комбінацією залишається стійким доти, поки не з’явиться компле­ментарна раса. Загальна кіль­кість R-генів, що зумовлюють стій­кість до збудника фітофторозу, не­відома. До середини 1950-х рр. чотири окремих R-гени були визна­чені Black та ін.; сім інших були ви­явлені пізніше. На сьогодні відомо 16 окремих R-генів, що існують у Solanum demissum та S. stoloniferum, з них 11 уведені в S. tuberosum: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11. Пізніше один новий ос­новний ген стійкості до збудника фітофторозу виявлений у S. berthau- ltii і, можливо, інший єдиний ген у S.ulbocastanum Dunal subsp. bulbo- castanum — RB та Rpi-blb1.