Нові фото з полів сезону 2017 (Оновлено)

Вплив умов вирощування на врожайність картоплі

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

выращивание картофеляКультура картоплі характеризується високою екологічною пластичністю, проте нор­мально росте й розвивається у разі забезпечен­ня її відповідною кількістю вологи, світла, те­пла, елементів живлення. Найсприятливішою температурою для росту й розвитку надземної вегетативної маси в умовах оптимального зво­ложення – 17-21 °С. Оптимальна температура бульбоутворення й росту бульб картоплі – 15-18 оС. Високі температури (30-40 оС) з тривалим сонячним днем зумовлюють перетворення столонів на надземні пагони. Під впливом та­ких кліматичних умов протягом тривалого пе­ріоду у фазу формування врожаю відбувається «клітинне виродження бульб». Картопля є також вимогливою до умов волого-забезпечення. Нестача вологи в період з початку бутонізації до початку цвітіння спри­чинює зниження врожайності на 50%, тому сума місячних опадів вегетаційного періоду має становити в середньому для ранньости­глих сортів картоплі 200 мм, для пізньостиглих – 260 мм за сприятливих температур повітря (13-17 оС).

З підвищенням температури зрос­тають вимоги до умов волого-забезпечення. До вирощування картоплі в різних районах слід підходити диференційовано. Природно- кліматичні умови зони Полісся, Лісостепу, гірські та передгірські райони Прикарпаття й Закарпаття є найсприятливішими для вирощування картоплі. Варто зазначити, що навіть у зо­нах, сприятливих за чинниками зовнішнього середовища, спостерігається нестабільність погодних умов як протягом вегетації картоплі, так і за роками. Інша справа – складні погодні умови степової зони (високі температу­ри повітря та ґрунту, низька абсолютна воло­гість, часті суховії). Гідротермічний коефіці­єнт (відношення суми опадів до суми темпе­ратур за рік) становить: для зони Полісся – 1,3-1,6, Лісостепу – 1,0-1,3, Степу – 0,4-1,0; оптимальним вважають 1,0-1,3.

На що треба звернути увагу при вирощуванні картоплі

Великого значення для ефективного ведення картоплярства надають сортовим особливос­тям картоплі, зокрема здатності сорту картоплі адап­туватися до різних ґрунтово-кліматичних умов та забезпечувати стабільні врожаї. Пристосованість сорту картоплі до різних погодних та ґрунтово-кліматичних умов ще у 1932 р. було визначено як екологічну пластичність. Дослідженнями встановлено, що за сприят­ливих умов вирощування сорту картоплі слід віддавати пере­вагу сортам картоплі з високою потенційною продуктивністю, а в несприятливих і екстре­мальних умовах, крім високої продуктивності, сорти картоплі мають характеризуватись високою еко­логічною стійкістю. Застосування високого фону внесення добрив, використання повного спектра пестицидів та сучасної сільськогоспо­дарської техніки сприяє зростанню потенцій­них можливостей сорту картоплі, особливо інтенсивно­го типу.

13Проте заходи, що посилюють ріст картоплі, одночасно призводять до зниження їхньої стійкості до екологічних стресів. За агро-кліматичною та ґрунтовою характеристикою, по­ширенням вірусної інфекції векторними пере­носниками, інтенсивності зниження врожай­ності картоплі в репродукціях матеріалу висо­ких категорій Україну поділяють на чотири зони:

  1. зону слабкого виродження (термін ре­продукування еліти – до 5 років),
  2. зону помір­ного виродження (3 роки),
  3. зону сильного ви­родження (1-2 роки),
  4. зону найменшого виро­дження (6-7 років).

Незалежно від зони виродження, а також кліматичних умов, для отримання великого врожаю, необхідно правильно вибрати сорт картоплі, який би за своїми характеристиками та особливостями підходив для вирощування на певній місцевості, при певному кліматі, на певному грунті. Таким чином, якщо необхідно купити насіннєву картоплю, то Вам слід звернутись до компанії «Овочевий Дім», так яке у нас є в наявності більше десяти різноманітних сортів картоплі, голландської та німецької селекції. Наші сорти картоплі відмінно себе зарекомендували в умовах України. Слід зазначити, що в залежності від місця вирощування картоплі, наші спеціалісти запропонують Вам саме ті сорти картоплі, які показують максимальні показники, як за врожайністю, так і стійкістю до хвороб та шкідників. Щоб замовити насіннєву картоплю, необхідно набрати один з номерів: +38 098 843 10 25;+38 066 095 06 22;+38 044 374 01 04.

Теги:, , ,

Залишити коментар