Нові фото з полів сезону 2017 (Оновлено)

Ворог картоплі – нематода (види та прояви)

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

goi1zc41leaЗ усіх видів парази­тичних організмів, які шкодять картоплі, картоп­ляні цистоутворюючі нематоди вважаються най­більш складним об’єктом для контролю чисель­ності. Цисти нематоди, зазвичай, поширюється з насіннєвим матеріалом, знаряддям обробітку ґрунту, поливними та дощовими водами, навіть із взуттям людини. Крихітка ґрунту, що налипла на бульбу, лопату чи чоботи, може нести цисту не­матоди, в який міститься від 100 до 500 личинок і яєць, котрі, розмножуючись у геометричній про­гресії, за кілька років зроблять присадибну ділянку непридатною для вирощування картоплі та інших пасльонових (томатів, перцю, баклажанів).Тривалий час радикальним протинематодним заходом вважали внесення гранульованих нематицидів та фуміганів, спектр яких весь час змінювався.

Однак нематициди – високотоксичні речовини і ефективні при високих нормах витрат. Враховуючи те, що для внесення нематицидів необхідна спеціальна техніка, вартість протинематодних хімічних обробок, зазвичай, виявляєть­ся досить високою. Крім того, у списку рекомендованих до застосування на території України пестицидів немає жодного нематициду. Альтернативою хімічному методу захисту картоплі від золотистої картопляної цистоутворюючої нема­тоди може бути використання нематодостійких сортів картоплі. Такий ефективний та екологічно безпечний спосіб контролю за розповсюдженням та шкодочинністю картопляних нематод обрали багато країн світу. В Україні особливий акцент зроблено на створення і впровадження немато­достійких сортів картоплі, як сучасного та екологічно без­печного методу контролю шкідливості цієї хворо­би картоплі.

Створення і застосування нематодостійких сортів картоплі і гібридів картоплі залишається постійно в центрі уваги захисників і селекціонерів. Причому, напрями наукових досліджень розподілені насту­пним чином: селекціонери створюють нові сорти картоплі і гібриди, а захисники в процесі цих робіт прово­дять оцінку селекційних зразків на стійкість до G. rostochiensis. На сьогоднішній день йде активне створення нових сортів картоплі, як вітчизняними селекціонерами, так і зарубіжними, а українськи фермери мають змогу купити насіннєву картоплю, яка є стійкою до нематоди. В той же час, рекомендується запам’ятати основні симптоми захворювання, щоб вчасно здійснити заходи протидії.

Що таке нематода та як вона проявляється

39271Картоплю вражають два близьких види цистоутворюючих     нематод:         золотиста картопляна Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923; Beh­rens, 1975) і бліда – G. pallida (Stone, 1973; Beh­rens, 1975)]. Свою назву вони отримали за кольором самок у період їх перетворення в цис­ти. Спочатку самки обох видів нематод мають білий колір, а потім, перед тим як перетворитися на коричневі цисти, у Globodera rostochiensisво­ни проходять фазу золотисто-жовтого кольору (в зв’язку з чим її назвали золотистою), а у Globod- erapallidaфаза золотисто-жовтого кольору від­сутня і вона з самки блідого кольору перетворю­ється в коричневу цисту, звідки назва – бліда. Ця особливість зумовлює основну відмінність між цими двома видами; додатковими вважаються деяка різниця в морфології інвазійних личинок та анально-вульварної пластинки самок. Щодо різ­ниці в біологічних особливостях, то їх зумовлю­ють відмінності в здатності цих видів розмножу­ватись на різних сортах картоплі. Ця особли­вість робить необхідними пошуки генотипів кар­топлі стійких до того чи іншого виду цистоутво- рюючих нематод. На території України поширений один вид цистоутворюючих нематод – золотиста картоп­ляна нематода (ЗКН) G. rostochiensis (Ro l), яка вважається одним із найбільш розповсюджених і шкодочинних для картоплі карантинних організмів. Згідно з даними ЄОЗР, її виявлено на всіх континентах у 69 країнах світу. В Європі вона шкодить картоплі в 33 країнах.

nematoda2

Небезпечність G. rostochiensisобумовлю­ється тим, що це карантинний об’єкт і його шкід­ливість не обмежується лише втратами врожаю,а обумовлюються ще і карантинними вимогами щодо реалізації отриманої рослинницької проду­кції. Жоден з існуючих способів захисту картоплі не гаран­тує цілковитого знищення патогена за нетривало­го (1-2 роки) їх застосування, позаяк інфекція зберігається в ґрунті впродовж багатьох років, навіть за несприятливих умов.

Як боротись з нематодою

Першочерговими в системі протинематодних заходів є карантинні і профілактичні прийоми. До контролюючих мето­дів захисту картоплі відносять агротехнічні, хімічні і біоло­гічні. Чільне місце посідають нематодостійкі сор­ти картоплі,в створенні та застосуванні яких беруть участь вчені тих країн світу, де поширений цей патоген. В Україні особливий акцент зроблено на створення і впровадження нематодостійких сортів картоплі як сучасного та екологічно безпе­чного методу контролю шкідливості золотистої цистоутворюючої нематоди. Тому, якщо необхідно купити насіннєву картоплю, то слід звернутись до компанії «Овочевий Дім», яка має в наявності більше десяти різноманітних сортів картоплі, голландської та німецької селекції, які характеризуються не тільки високою врожайністю і якістю, але і стійкістю, як до нематоди, так і до інших різноманітних хвороб картоплі та шкідників. Замовити та ознайомитись з нашими сортами картоплі, можна передзвонивши за вказаними номерами:  +38 098 843 10 25;+38 066 095 06 22;+38 044 374 01 04.

 

Теги:, , , , , , ,

Залишити коментар